Skolens mål.

 
Det er Felsted Centralskoles mål at skabe de bedste forudsætninger for elevernes læring og trivsel i samarbejde mellem elever, forældre og medarbejdere.
 
Det er Felsted Centralskoles mål at skabe mulighed for, at den enkelte elev løbende udvikler selvværd og tilegner sig færdigheder, viden og erfaringer, der sætter vedkommende i stand til at kunne træffe kvalificerede valg.