Bygbjerg SFO - et sted med tid til masser af leg

og tid til fordybelse.........

Velkommen

 
 

Bygbjerg SFO - Felsted Centralskole

Adresse: Sønderborgvej 137, Felsted, 6200 Aabenraa

Telefon: 73768345

e-mail: [email protected]

Personale: Anette Riis Svendsen, Skole- og SFO-leder

Alice Jespersen souschef

Elli Böwadt pædagog

Tina Kunz pædagog

Praktikanter (Seminarium)

Virksomhedspraktikanter (Jobcenter)

Åbningtid: mandag - fredag 6.20 - 8.00

mandag - torsdag 14.00 - 16.45

fredag 14.00 - 16.10

Takst SFO: Eftermiddagsplads 1363,-kr

Tilkøb af morgenplads 207,- kr

OBS! Tilkøb af morgenplads på dage

uden undervisning 500,- kr (årligt)

Ferielukning: uge 28 -29 (evt. sampasning)

Lukkedage: Fredag i forbindelse med Kr.Himmelfartsdag

 

Klubben for 4. til 6. klasse

Åbningstid: mandag 14:00 - 17:00, tirsdag 15:00 - 17:00,

torsdag 15:00 - 19:00 denne dag laves der mad. :-)

Takst for klubben: 495,- kr i 11 måneder

Indmeldelse/udmeldelse/ændring:

Benyt Den Digitale Pladsanvisning

på kommunens hjemmeside.

Friplads: Kommunen kan give hel eller delvis friplads.

Ansøgning gennem Den digitale Pladsanvisning.