Nyt fra kontoret

1 Nyt fra...

Elevpatruljer og digital dannelse.

Felsted Centralskole arbejder i år med at få etableret elevpatruljer. Det er grupper af elever som kan hjælpe med mange gode ting i skolens hverdag. Det handler både om praktisk hjælp, viden og færdigheder, som vi skal have sat i spil. Nyt elevråd skal vælges og vi arbejder med at lave en ny forretningsorden. Eleverne skal tage stilling til, hvordan de skal bygge deres råd op og hvordan de vil arbejde aktivt i den demokratiske proces.
 
Vi skal også arbejde med digital dannelse. Hvordan lære vi eleverne at være livsduelig i den digitale verden? Dannelse handler om måden at være aktiv på, viden og færdigheder. Eleverne skal lære at være kritisk søgende, kvalitativt udvælgende, deltagende og skabende - alt dette inden for de love og regler der findes på området.
 
De beskrevede tiltag er en del af "Den gode Skole" i Aabenraa kommune.

08-08-2017 AR